Anunturi Citatii / Somatii
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul JuridicAnunturi Citatii / Somatii

Numita Muller Elisaveta Rosa este chemata in data de 09.11.2022 ora 9:00 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parata in dos 3579/308/2021 avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic. 23 Sep 2022
Cartacuzencu Laurentiu-Mihaita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Tulcea, str.Mistriei, nr.19, este chemat in judecata in calitate de parat la Judecatoria Tulcea in dosarul 1369/327/2022 completul C9 cu termen de judecata la 06.01.2023, pentru pretentii, in contradictoriu cu reclamanta Arion Rodica. 23 Sep 2022
IALOMITA. Se citeaza numita CLOSCA ELENA cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Tandarei, sos.Bucuresti, bl.125, sc.B1, et.3, ap.15, jud.Ialomita in calitate de parata in dosarul cu nr. 3856/229/2018 aflat pe rolul Jud. Fetesti avand ca obiect SUCCESIUNE pentru termenul din data de 27.09.2022, sala 1, complet 6 15 Sep 2022
Numitul Dima Nicolae cu ultimul domiciliu cunoscut in com.Plopsoru, sat.Valeni, nr.134, jud.Gorj, este citat la Judecatoria Iasi pe data de 05.10.2022, ora-11.30, completul C11M, Sala-4 in calitate de parat in dosarul civ.nr. 30441/245/2020, in procesul de partaj bunuri comune cu reclamanta Lungu Florenta. 15 Sep 2022
Numitul Szabo Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Gheorgheni, com. Feleacu, nr.221, jud.Cluj, este chemat la Judecatoria Cluj- Napoca, in data de 10.10.2022, ora-10:00, cam.167, in calitate de parat, in proces cu reclamanta Kun Ecaterina, in dosarul nr. 6842/211/2022, avand ca obiect declararea judecatoreasca a mortii. 15 Sep 2022
CITATIE LAPUȘTE GABRIELA, cu domiciliul in Irlanda, 18 Lintown Court Kelkinny si MOCAN CLAUDIA-MARIA, cu domiciliul in Spania, Elche Alicante, Callea Palombar nr. 5 pl. 3 sunt chemate la JUDECATORIA BEIUȘ, str. Horea nr. 11, Jud. Bihor, Sala civil 1, Complet 5 mixt, in data de 6 octombrie 2022, ora 12:00, in calitate de Parate in Dosar civil nr. 13826/182/2018, in proces cu Reclamanta OLARU MIRELA pentru succesiune. In caz de neprezentare, puteti trimite un inscris, judecata urmand a se face in lipsa. 15 Sep 2022
JUDECATORIA SF. GHEORGHE, DOS.NR.3257/305/2022. Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca petentii Tamasi Norbert si Tamasi Viktoria, domiciliati in Austria, localitatea Neustadt, str.Pulvergrasse, nr.7, cod postal 2751, solicita dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, conform prevederilor art.28 din Decretul Lege nr.115/1938, asupra cotei de 8/12 din imobilul-teren si constructii situat in mun. Sf.Gheorghe, str.Fanului, nr.20, jud.Covasna, inscris in CF nr.36555- Sf.Gheorghe, nr. top. 68/4/b, avand ca proprietari tabulari pe defunctii Fako Vilma, Fako Ida, Pal (Pall) Mihaly, Gocsman Janos (Ioan) si Ligner (Linger) Iosif. Toti cei interesati pot face opozitie la Judecatoria Sf. Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud. Covasna, cu precizarea ca, in caz contrar, in termen de 1 luna de la emiterea celei din urma publicatii se va trece la judecarea cererii. 14 Sep 2022
Se citeaza paratul Macovei(fost Todor) Samuel-Corneliu pentru data de 05.10.2022, ora-11, la Judecatoria Resita, in dosarul nr.4060/290/2021 avand ca obiect succesiune, reclamant fiind Todor Daniel. 12 Sep 2022
Anunt privind deschiderea procedurii disparitiei si declarare judecatoreasca a mortii numitei Apostolescu Nicolita. Subsemnata Nistor Ana, in calitate de nepoata, urmand sa fiu propusa pentru a fi desemnata curator, public prezentul anunt de deschidere a procedurii de disparitie si declarare judecatoreasca a mortii numitei Apostolescu Nicolita, nascuta la data de 21.11.1937. Rog pe oricine are vreo informatie despre aceasta persoana sa o comunice la dosarul nr. 980/185/2022, aflat pe rol la Judecatoria Balcesti, jud. Valcea. 09 Sep 2022
Sentinta Civila nr.264/ 12.09.2019 pronuntata de Judecatoria Harlau dispune: Admite actiunea formulata de reclamanta SC DELGAZ GRID SA cu sediul in mun.Targu-Mures Bdul Pandurilor nr.42 jud.Mures in contradictoriu cu parata DUTCOVICI MARIANA, domiciliata in satul/comuna ERBICENI, JUD.IASI, CNP 2710626220026. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2320,66 lei reprezentand recuperare energie electrica consumator casnic si taxe prestari servicii, precum si a sumei de 376 lei reprezentand cheltuieli de judecata. 01 Sep 2022
FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei GIULIA STYLE COLLECTION SRL cu sediul in Bragadiru str.Prelungirea Ghencea nr.45 jud.Ilfov inmatriculata sub nr.J23/221/2018 avand CUI-38723366 ca prin Incheierea din 09.08.2022 a Tribunalului Ilfov in dosarul nr.2059/93/2022 s-a dispus intrarea in faliment in procedura simplificata, stabilindu-se urmatoarele termene: pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor: 23.09.2022, pentru intocmirea tabelului preliminar al creantelor: 03.10.2022 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor 28.10.2022. Data primei adunari a creditorilor: 10.10.2022. 01 Sep 2022
Numitul Rostas Gheorghe este citat in calitate de parat in Dosarul nr.1277/198/2021 al Judecatoriei Brezoi, in data de 07.09.2022 ora 14:00 in proces cu reclamanta RCS-RDS. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE NICU, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE MARIA, decedata la data de 28 SEPTEMBRIE 2013, domiciliat in TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE CORNEL, cu ultimul domiciliu necunoscut, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE MARIA, decedata la data de 28 SEPTEMBRIE 2013, domiciliat in TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE NICU, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, in vederea dezbaterii mostenirii lui MANOLE MARIA, decedata la data de 28 SEPTEMBRIE 2013, domiciliat in TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE NICU, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE ION, decedat la data de 25 MARTIE 2013, domiciliat in mun.TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE CORNEL, cu domiciliul necunoscut, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE ION, decedat la data de 25 MARTIE 2013, domiciliat in mun.TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE IONUT, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE ION, decedat la data de 25 MARTIE 2013, domiciliat in mun.TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
25 Sep 2022Editia #2451
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.