Anunturi Notificari / Diverse
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Pazo Media! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Ziarul JuridicAnunturi Notificari / Diverse

Se notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei si dizolvarea SC Solutii Tehnice Gaz SRL (Iasi, sos. Nicolina, nr 79, demisol, bl 986A, sc. C, jud. Iasi), inregistrat la O.R.C. sub nr. J22/1318/2020, CUI 42661938 prin incheierea nr. 48/08.05.2024 a Tribunalului Iasi dosar nr. 1832/99/2024 (110/2024) de pe rolul Tribunalului Iasi. Termenele fixate: 24.06.2024 - pentru depunerea creantelor; 04.07.2024 - intocmirea si comunicarea tabelului preliminar; 16.10.2024 - verificare definitivare tabel. Lichidator judiciar: Casa deIinsolventa B&F SPRL Iasi, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc B et 2, ap. 11 16 Mai 2024
TANASA ªI ASOCIAÞII SPRL - Filiala Neamþ notifica deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva ATOMIS CLUB DLS SRL, cu sediul in mun. Bacau, b-dul Ioniþa Sandu Sturza, nr. 22, cam. C1, modulul C67, jud. Bacau, CUI 46875691, J04/1681/2022, (dosar 1223/110/2023). Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de creanþe asupra averii debitorului, nascute dupa data deschiderii procedurii este de 10 zile de la primirea notificarii. 16 Mai 2024
COMUNICAT CARBOCHIM SA informeaza investitorii ca Raportul trimestrial la data de 31.03.2024 - intocmit in conformitate cu Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata -poate fi consultat , incepand cu data de 14.05.2024 , la adresa de internet https://www. carbochim.ro/despre-noi/actionari/2 024.html . Raportul trimestrial este disponibil ,incepand cu aceeasi data ,si la sediul societatii din Cluj-Napoca,B-dul Muncii nr.18,dar recomandam consultarea versiunii electronice de pe site-ul societatii . In data de 14.05.2024 ,CARBOCHIM SA a transmis Raportul Trimestrial pentru trim.I 2024 la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara . Director General Ing.Viorel Popoviciu. 16 Mai 2024
Notificare. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu sediul social in Resita, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin; Nr. inregist r a r e U . N . P. I . R . R F O I I 0 2 2 7 / 2 0 0 6 . T e l / F a x : 0255/212.940, e-mail licevgr up@gmail.com noti f ic a deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului Brilet Industry SRL, prin Incheierea civila nr. 18/JS/ CC/09.05.2024 pronuntata de Tribunalul Caras-Severin, Sectia a I I - a C i v i l a , i n D o s a r u l 1088/115/2024. Debitorul Brilet Industry SRL are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei. Creditorii debitorului Brilet Industry S.R.L, cu sediul social in sat Glimboca, nr. 353C, Hala de Productie, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/209/2012, CUI 30122735 t r e b u i e s a p r o c e d e ze l a inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei la Tribunalul Caras-Severin pana la termenul limita din data de 25.06.2024. Cererile trebuie insotite de taxa de timbru in valoare de 200 lei 16 Mai 2024
Pierdut LEGITIMATIE DE SERVICIU cu nr. 657 eliberata de Parlamentul Romaniei, Senat, pe numele BORDIAN ALEXANDRU. O declar nula. 25 Apr 2024
PIERDUT carnet/legitimatie de student eliberat(a) de UPB, facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica pe numele Nicolaev Catalin Alexandru. Il declar nul. 25 Apr 2024
DECLAR PIERDUT SI NUL REGISTRUL UNIC DE CONTROL AL SOCIETATII KARISSMED TRADE SRL 25 Apr 2024
Subsemnatul Neagu Tony-Valentin, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre UPB, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Le declar nule. 25 Apr 2024
Pierdut registru unic de control al SPC ASGARD PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 2; Strada GARA HERASTRAU, Nr. 2, etaj 3, RO36091786, J40/7004/17.05.2016. Il declar nul. 25 Apr 2024
Pierdut registru unic de control al SPC OMICRON PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 2; Strada GARA HERASTRAU, Nr. 2, etaj 3, RO40419866, J40/369/2019. Il declar nul. 25 Apr 2024
Subscrisa, Edain Science and Technologies SRL, J23 / 8105 / 2021, CUI: 45414550, cu sediul social in Bd. Pipera, nr. 1 / II, etaj 4, birou 17, Voluntari Ilfov, declar pierdut Certificatul de Inregisrare al Societatii, emis de catre ORC Ilfov. 25 Apr 2024
Pierdut insigna cu nr. 932 emisa de Politia Locala Sector 3 Bucuresti. 25 Apr 2024
21 Mai 2024Editia #3055