Anunturi Notificari / Diverse
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul JuridicAnunturi Notificari / Diverse

C O N V O C A T O R. SC TCE REMAT SA ("Societatea") Nr. 06/11.01.2023 Sediul social: Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.172 - 176 Cladirea A, corp A2, et.2, birou 1 Nr. ord. in reg. com. J40/11879/2018 Nr. inreg fiscala 2039643 CONVOCATOR Administratorul unic, Tarata Rodica, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii TCE Remat SA, cu sediul social in sector 1, Bucuresti, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr.172 - 176, cladirea A, corp A2, et.2, birou 1, numar de ordine in Registrul comertului J40/11879/2018, cod de identificare fiscala 2039643, CONVOACA 1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA") pentru data de 15.02.2023, ora 10.00, la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd. G-ral Nicolae Dascalescu, nr.287, judetul Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult - Bacau, la data de referinta 10.02.2023, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Art. 1 Desemnarea comisiei de cenzori a TCE Remat SA, compusa din 3 cenzori si un cenzor supleant, respectiv: Cenzori: Dimitriu Maria, David Adriana, Grigoras Diana - Camelia Cenzor supleant: Colnea Maria - Stefania. Durata mandatului comisiei de cenzori si a mandatului cenzorului supleant este de 3 (trei) ani, incepand de la data alegerii lor de catre adunarea genererala a actionarilor si pana la data desemnarii noii comisii de cenzori si a numirii noului cenzorului supleant. 2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA") pentru data de 15.02.2023, ora 10.30, la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Bd. G-ral Nicolae Dascalescu, nr.287, judetul Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult - Bacau, la data de referinta 10.02.2023, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Art.1 Inchiderea urmatoarelor sedii secundare, ca urmare a lipsei de activitate economica: a) Denumire: PUNCT DE LUCRU Adresa: municipiul Piatra-Neamt, strada Maratei, langa Depozit Brantner, judetul Neamt b) Denumire: CENTRU DE COLECTARE- PRELUCRARE ROMAN Adresa: municipiul Roman, strada Nordului, nr.2, judetul Neamt c) Denumire: PUNCT DE LUCRU Adresa: municipiul Piatra-Neamt, strada Florilor, nr.6, judetul Neamt d) Denumire: PUNCT DE COLECTARE Adresa: municipiul Piatra-Neamt, strada Marasesti, nr.6, judetul Neamt Participarea actionarilor la lucrarile AGOA si AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 17.01.2023, ora 8.00 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 14.02.2023, ora 14,00, la adresa punctului de lucru din jud. Neamt, Piatra Neamt, bld. Grl. Nicolae Dascalescu, nr.287 sau la adresa de e-mail rematneamt@gmail.com. Daca prima AGOA, respectiv prima AGEA nu pot lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGOA, respectiv cea de a doua AGEA vor avea loc la data de 16.02.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt, incepand cu data de 17.01.2023. Relatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al Societatii Piatra- Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt. Administrator unic, Tarata Rodica 16 Ian 2023
07 Feb 2023Editia #2586