Anunturi Citatii / Somatii
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul JuridicAnunturi Citatii / Somatii

Numitul SOLOMON IONEL, nascut la 17.11.1955, fiul lui Ioan si Viorica, este citat sa se prezinte la sediul BIN Isache Dragos, din Bacau, str. Razboieni nr.50, sc.B, ap.4, jud. Bacau, in ziua de 27.02.2023 ora 10, pentru a participa la dezbaterea succesiunii mamei sale, SOLOMON VIORICA, decedata la data de 04.07.2012, cu domiciliul in Bacau, str. Letea nr. 14, sc.C, ap.6, jud. Bacau. In caz de neprezentare va fi prezumat renuntator la succesiunea mamei. 06 Feb 2023
Numitul HOREANGA DANIEL, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. C2, sc.B, et. 3, ap. 33, jud. Giurgiu, este citat a se prezenta la Judecatoria Giurgiu, serviciul Registratura, in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, in vederea inmanarii cererii de chemare in judecata si a inscrisurilor depuse la dosarul civil nr. 12241/236/2022, in proces cu reclamanta Niculae Elena Dorina, obiect rezolutiune contract. 03 Feb 2023
Numitul HOREANGA DANIEL, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. C2, sc.B, et. 3, ap. 33, jud. Giurgiu, este citat a se prezenta la Judecatoria Giurgiu, serviciul Registratura, in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, in vederea inmanarii cererii de chemare in judecata si a inscrisurilor depuse la dosarul civil nr. 12241/236/2022, in proces cu reclamanta Niculae Elena Dorina, obiect rezolutiune contract. 01 Feb 2023
Nemtoi Ioan- Ștefan, cu domiciliu cunoscut in Str. Nuferilor nr. 50-58 bl. Corp B ap. 1, sector 1, Bucuresti, este invitat la sediul biroului notarial conf.dr. MIRCEA MIHAI, CRISTIAN MIHAIL si IOANA- ROXANA STANESCU, din Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 39, Bl. P6, sc.2, et. 5, ap. 29, sector3, la data de 07.02.2023, ora 11.00, in vederea intocmirii inventarului succesoral si pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei Nemtoi Mariana, decedata la data de 28.08.2022, cu ultimul domiciliu in Str. Nuferilor nr. 50-58 bl. Corp B ap. 1, sector 1, Bucuresti. 31 Ian 2023
Toti mostenitorii (legali si/sau testamentari) ai defunctei PETRE MARIANA, cetatean roman, decedata la data de 06.12.2015, cu ultimul domiciliu in Municipiul Bucuresti, Muresana nr.2, Sectorul 3, Cod Numeric Personal 2500622400192, sunt citati la data de luni, 13.02.2023, orele 15.00, la Sediul Biroului Notarial Public "RADU FELIX-CRISTIAN" din Bucuresti, str. Piata Romana nr.9, sc.C, et.1, ap.1, sector 1, telefon 031.101.77.65, in vederea dezbaterii succesiunii acestei defuncte. In cazul neprezentarii se vor aplica dispozitiile art.87 din Legea nr.36/1995. 31 Ian 2023
C I T A T I E Nr. 1 emisa la data de 26.01.2023 Se citeaza toti succesibilii/mostenitorii defunctului JDREALA NICOLAE-PUIU, fiul lui Ion si Georgeta, nascut la data de 02.02.1971 in Timisoara, judet Timis si decedat la data de 20 NOIEMBRIE 2020 in Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, fost cu ultimul domiciliu in Timisoara, Aleea Actorilor nr.1, jud. Timis, CNP 1710202354726, conform certificat de deces (act transcris) seria D.12 nr. 376756/16.01.2023 emis de Primaria com. Sanandrei, judet Timis, in vederea dezbaterii succesiunii defunctului, in dosar 2/2023 care va avea loc la sediul SOCIETATII PROFESIONALA NOTARIALA " DZAKA-GHEORGHISAN" in com. Sanandrei, str. Tineretului nr.121, judet Timis, in data de 24.03.2023 ORA 10.00 27 Ian 2023
NUMITUL MARGINEAN IOAN, CU DOMICILIUL NECUNOSCUT ESTE CITAT LA JUDECATORIA TURDA, LA DATA DE 20.03.2023, ORA 9.00, IN CALITATE DE PARAT IN DOSAR NR 5316/328/2022. 13 Ian 2023
Judecatoria Zarnesti jud. Brasov, dosar nr. 778/338/2022,SOMATIE. Prin prezenta aducem la cunostinta tuturor celor interesati a face opozitie la constatarea dreptului de proprietate ca efect al prescriptiei achizitive ale petentului Flucus Victor,domiciliat in Șinca Noua nr. 372, jud. Brasov cu privire la imobilul in suprafata de 1.224 mp, inscris in CF 100519 Șinca Noua, nr. top 92/1, provenit din conversia pe hartie a CF vechi nr. 424 Șinca Noua, nr. top 92/1, ca sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data de 16.02.2023, ora 10,30 (C15/sala 1). Presedinte judecator Adrian Chiper,Grefier Livia Pirvu. 09 Ian 2023
07 Feb 2023Editia #2586