Anunturi Insolvente / Licitatii
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul JuridicAnunturi Insolvente / Licitatii

Informatica Feroviara si Agentia de Informatica Bucuresti scot la vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare si adjudecare la pretul cel mai mare, bunuri materiale defecte pentru care s-a obtinut aprobarea de scoatere din functiune, valorificarea si casarea. Licitatia va avea loc la data de 17.10.2022, ora 10, la sediul societatii din strada Garii de Nord nr 1, sector 1 Bucuresti telefon 0212232778 fax 0212232779. Documentatia de licitatie, in care se specifica bunurile scoase la vanzare, locul unde pot fi vazute, pretul de pornire al licitatiei si instructiunile pentru ofertanti, poate fi achizitionata de la sediul societatii, contra cost, incepand cu data anuntului. Pot participa persoane fizice sau juridice, care pina la inceperea licitatiei vor depune la comisia de licitatie dovada de achitare de 15% din pretul de incepere a licitatiei bunurilor pe care intentioneaza sa le achizitioneze. Conform legislatiei in vigoare, daca nu se indeplinesc conditiile minime de realizare a licitatiei, aceasta se va repeta astfel : a doua licitatie in data de 24.10.2022, ora 10 ; a treia licitatie in data de 31.10.2022, ora 10. 23 Sep 2022
Cretu Laura Insolv Ipurl, cu sediul in Galati , strada Mihail Kogalniceanu nr.23A, in calitate de lichidator judiciar al SC RONMARIS TRANS COM SRL organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunului mobil- chiosc structura aluminiu de 4 mp, la valoarea de pornire de 115 euro.Licitatiile vor avea loc saptamanal in fiecare zi de joi, ora 15,00 incepand cu data de 15.09.2022, la sediul lichidatorului judiciar. Informatii suplimentare la telefon 0744.85.38.69 07 Sep 2022
U.A.T. COMUNA OITUZ, C.I.F. 4455234, sat.Oituz, str.Principala, nr.189, jud.Bacau, tel/fax 0234337010, email: primaria@primariaoituz.ro, persoana de contact: Bisca Ionut, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea imobilului ce apartine domeniului public al comunei Oituz inscris in cartea funciara cu nr.64038, numar cadastral 64038, compus din teren cu categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 784 mp si constructia P+M cu suprafata desfasurata de 397mp, edificata in anul 2022, impartit in urmatoarele loturi: Lot 1 -Cabinet medical stomatologic, compus din incaperile de la parter nr.3 cu suprafata de 9,2mp, nr.4 cu suprafata de 19,3mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16mp, rezultand o suprafata totala de 44,5mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 2 -Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.6 cu suprafata de 23mp, nr.7 cu suprafata de 16,6mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16mp, rezultand o suprafata totala de 55,6mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 3-Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.8 cu suprafata de 23mp, nr.9 cu suprafata de 17mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16mp, rezultand o suprafata totala de 56mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 4- Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.2 cu suprafata de 19,4mp, nr.3 cu suprafata de 8mp si parte din spatiul comun de 16mp, rezultand o suprafata totala de 43,4mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 5-Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.4 cu suprafata de 19,4mp, nr.5 cu suprafata de 8mp si parte din spatiul comun de 16mp, rezultand o suprafata totala de 43,4mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 6- Cabinet pentru alte activitati ce tin de medicina de familie, compus din incaperile de la mansarda nr.6 cu suprafata de 17,3mp, nr.7 cu suprafata de 13,6mp, nr.8 cu suprafata de 4mp, nr.9 cu suprafata de 3,9mp, nr.10 cu suprafata de 4,0mp, nr.11 cu suprafata de 3,9mp si parte din spatiul comun de 16mp, rezultand o suprafata totala de 62,7mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Documentatia de atribuire se poate obtine de catre persoanele interesate in urma unei solicitari, in maxim 3 zile lucratoare, aceasta fiind pusa la dispozitie pe suport hartie sau pe suport magnetic de catre compartimentul "Achizitii publice". Costul obtinerii documentatiei este de 19 lei si se achita la casieria Primariei Oituz. Persoanele interesate pot depune solicitari de clarificari pana la data de 19.09.2022, ora:12. Data limita de depunere a ofertelor: 26.09.2022, ora-9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Oituz, sat.Oituz, str.Principala, nr.189, com.Oituz, jud.Bacau. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 26.09.2022, ora-12:00, in sala principala a "Caminului cultural", din sat.Oituz, str.Episcop Petru Plesca, nr.10, com.Oituz, jud.Bacau. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii este Tribunalul Bacau- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, loc.Bacau, str.Ștefan cel Mare, nr.4, jud.Bacau, Cod postal: 600356, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro, telefon: 0234 514419, fax: 0234 525221. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.09.2022. 31 Aug 2022
U.A.T. COMUNA OITUZ, C.I.F. 4455234, sat Oituz, str. Principala, nr.189, jud. Bacau, tel/fax 0234337010, email: primaria@primariaoituz.ro, persoana de contact: Bisca Ionut, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea imobilului ce apartine domeniului public al comunei Oituz inscris in cartea funciara cu nr.64038, numar cadastral 64038, compus din teren cu categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 784 mp si constructia P+M cu suprafata desfasurata de 397 mp, edificata in anul 2022, impartit in urmatoarele loturi: Lot 1 - Cabinet medical stomatologic, compus din incaperile de la parter nr.3 cu suprafata de 9,2 mp, nr.4 cu suprafata de 19,3 mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 44,5 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 2 - Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.6 cu suprafata de 23 mp, nr.7 cu suprafata de 16,6 mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 55,6 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 3 - Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.8 cu suprafata de 23 mp, nr.9 cu suprafata de 17 mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 56 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 4 - Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.2 cu suprafata de 19,4 mp, nr.3 cu suprafata de 8 mp si parte din spatiul comun de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 43,4 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 5 - Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.4 cu suprafata de 19,4 mp, nr.5 cu suprafata de 8 mp si parte din spatiul comun de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 43,4 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 6 - Cabinet pentru alte activitati ce tin de medicina de familie, compus din incaperile de la mansarda nr.6 cu suprafata de 17,3 mp, nr.7 cu suprafata de 13,6 mp, nr.8 cu suprafata de 4 mp, nr.9 cu suprafata de 3,9 mp, nr.10 cu suprafata de 4,0 mp, nr.11 cu suprafata de 3,9 mp si parte din spatiul comun de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 62,7 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Documentatia de atribuire se poate obtine de catre persoanele interesate in urma unei solicitari, in maxim 3 zile lucratoare, aceasta fiind pusa la dispozitie pe suport hartie sau pe suport magnetic de catre compartimentul "Achizitii publice". Costul obtinerii documentatiei este de 19 lei si se achita la casieria Primariei Oituz. Persoanele interesate pot depune solicitari de clarificari pana la data de 19.09.2022, ora:12. Data limita de depunere a ofertelor: 26.09.2022, ora 9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Oituz, sat Oituz, str. Principala, nr.189, comuna Oituz, jud. Bacau. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 26.09.2022, ora 12:00, in sala principala a "Caminului cultural", din sat Oituz, str. Episcop Petru Plesca, nr.10, com. Oituz, jud. Bacau. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii este Tribunalul Bacau - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, loc. Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr.4, jud. Bacau, Cod postal: 600356, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro, telefon: 0234 514419, fax: 0234 525221. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.09.2022. 30 Aug 2022
CII Maghiran Alexandru Victor, Ploiesti, Intrarea Daliei, nr.3, bl.15 I,ap.9, jud. Prahova numit administrator judiciar conform incheierii din data de 19.07.2022 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal - Biroul faliment, in dosarul 2979/105/2022, anunta deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei BELLA SHOPPING SRL, Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.14, parter, ap. 1, jud. Prahova, J29/1084/2019, CUI 40692857. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 05.09.2022. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor este 26.09.2022. Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv al creantelor este 21.10.2022. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 03.10.2022 ora 13.00 30 Aug 2022
25 Sep 2022Editia #2451
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.