Anunturi Insolvente / Licitatii
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Media Press Publishing! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul JuridicAnunturi Insolvente / Licitatii

Fundatia SERA ROMANIA, cu sediul in Bucure ti, sectorul 1, Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 24 A , et.2 , ap.3, tel. 021/231.54.16, invita ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor in vederea realizarii obiectivului ,,Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilitati" in loc. Intorsura Buzaului, judetul Covasna. Termenul limita de depunere a ofertelor este 15 iunie 2022, orele 10.30. Garantia de participare este in cuantum de 60.000 lei (saizeci mii lei) si se va constitui prin instrumentele mentionate in documentatia de atribuire. Ofertantii vor indeplini eel putin urmatoarele conditii minime de participare: - prezinta documente relevante care fac dovada experientei similare in executia de cladiri (noi sau adaptari) destinate utilizarii ca servicii de asistenta sociala in regim rezidential sau de zi pentru copii, adulti, copii cu handicap, adulti cu handicap; - prezinta certificate fiscale, eliberate de institutiile competente, care fac dovada ca nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale; - au o cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani relevanta in raport cu valoarea contractului care va fi atribuit. Alte detalii privind conditiile de participare, precum si instructiuni privind participarea, elaborarea si prezentarea ofertei sunt prevazute in Documentati a de atribuire care poate fi obtinuta contra cost de la sediul Fundatiei SERA ROMANIA. Pentru obtinerea Documentatiei, delegatul ofertantului interesat se va prezenta personal la sediul Fundatiei, cu eel putin cinci zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 15.00 si va prezenta o cerere scrisa, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, pentru a solicita un exemplar al Documentatiei. Contravaloarea acesteia este in cuantum de 400 lei si vor fi platiti la casieria Fundatiei odata cu depunerea solicitarii. Un exemplar al Documentatiei va fi remis delegatului ofertantului in maxim doua zile lucratoare dupa depunerea solicitarii si achitarea contravalorii Documentatiei, in intervalul orar 13.00 - 15.00. 03 Iun 2022
B.E.J.A. LEX, la sediul din Bucuresti, Bd.Ion Mihalache, Nr.140, Bl.85, Sc.B, Et.1, Ap.21, Sect.1, in data de 05.07.2022, ora-11:00, vinde la licitatie publica, primul termen, cota de 80% din imobilul (teren+ constructie) situat in Bucuresti, Sos.Chitilei, nr.93, sect.1, pretul de pornire fiind de 387.847 EURO. Somam pe cei care pretind un drept sa anunte executorul, iar pe ofertanti sa depuna garantia de 10% din pretul de pornire si oferta, pana la vanzare. Alte informatii la telefon: 0314.380.765. 02 Iun 2022
IN ATENTIA: Consulta 99 SPRL, Lichidator judiciar provizoriu al Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA Dosar nr. 25304/3/2013, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. Trustul Feroviar Carpati SRL (denumire purtata anterior Trustul de Betoane, Agregate si Transporturi SRL), chirias si preemtor al imobilului situat Calea Severinului nr. 62, Craiova, jud. Dolj, inscris in cartea funciara a Municipiului Craiova nr. 202425, cu nr. cadastral 202425. SPRE STIINTA Persoanelor fizice si juridice inscrise la licitatia din 02.06.2022, ora 14.00, organizata de Consulta 99 SPRL, Lichidator judiciar provizoriu al Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, avand ca obiect vanzarea imobilului situat in Calea Severinului nr. 62, Craiova, jud. Dolj, inscris in cartea funciara a Municipiului Craiova nr. 202425, cu nr. cadastral 202425, aflat in proprietatea Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA. Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, in calitate de proprietar, va facem cunoscut ca in legatura cu imobilul mai sus mentionat se afla in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata urmatoarele cauze : 1. Ds. nr. 11271/3/2022 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ.- contestatie imp. mas. lichid. jud. impotriva raportului privind evaluarea si modalitatea de vanzare a bunurilor imobile din Mun.Craiova, Calea Severinului, nr.62, jud.Dolj; 2. Ds. nr. 12803/2022 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ.- contestatie impotriva PV adunarea creditorilor SCTB. SA/ 06.05.2022; 3. Ds. nr. 12830/2022 -Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ. - contestatie impotriva deciziei comitetului creditorilor SCTB SA/ 06.05.2022; 4. Ds. nr. 12950/2022 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ. - contestatie impotriva mas. lichid. jud. cuprinse in rap. de activitate publ. in BPI 7954/09.05.2022; 5. Ds. nr. 12950/2022/a1 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ.-ordonanta. pres. suspendarea executarii mas. lichid. jud. Consulta 99 SPRL, cuprinse in Raportul publicat in BPI nr. 7954/09.05.2022 si prin care s-a admis cererea si s-a dispus suspendarea mas. lichid. jud. privind denuntarea unilaterala a contractului de inchiriere nr. 06/01.05.2018 pana la solutionarea cauzei nr. 12950/3/2022; 6. Ds. nr. 14318/3/2022 -Trb.Bucuresti, S. a VII-a Civ.-contestatie impotriva mas. lichid. jud. Consulta 99 SPRLr de organizare a licitatiei, publicatia de vanzare imobil Craiova, Calea Severinului, nr.62, jud.Dolj; 7. Ds. nr. 28369/215/2021 -Jud. Craiova - admiterea cererii cu consecinta notarii in Cartea funciara 202425 UAT Craiova, a dreptului de preemtiune al TRUSTUL FEROVIAR CARPATI SRL asupra imobilului situat in Calea Severinului nr. 62, Craiova, jud. Dolj. IN CONSECINTA, EVENTUALUL ADJUDECATAR AL IMOBILULUI SITUAT IN CALEA SEVERINULUI NR. 62, CRAIOVA, JUD. DOLJ, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA A MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 202425, CU NR. CADASTRAL 202425, AFLAT IN PROPRIETATEA SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A., NU POATE FI CONSIDERAT DOBANDITOR DE BUNA CREDINTA. Ioana Diaconu Administrator SC TRUSTUL FEROVIAR CARPATI SRL 01 Iun 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L., in faliment, ("Debitorul") organizeaza licitatie publica pentru vanzarea bunului mobil motostivuitor marca Hubtex MQ15-NI188 identificat in proprietatea Debitorului. Valorificarea bunului se va efectua prin vanzare la licitatie publica la un pret de pornire de 232 Eur + T.V.A. Licitatia are loc in datele de 14.06.2022, 17.06.2022 si 20.06.2022 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunul scos la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro. 01 Iun 2022
30 Iun 2022Editia #2364
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.