ziarul juridic
Publicati rapid un anunt prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Juridic.
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul Juridic Anunturi recente

Numitul SOLOMON IONEL, nascut la 17.11.1955, fiul lui Ioan si Viorica, este citat sa se prezinte la sediul BIN Isache Dragos, din Bacau, str. Razboieni nr.50, sc.B, ap.4, jud. Bacau, in ziua de 27.02.2023 ora 10, pentru a participa la dezbaterea succesiunii mamei sale, SOLOMON VIORICA, decedata la data de 04.07.2012, cu domiciliul in Bacau, str. Letea nr. 14, sc.C, ap.6, jud. Bacau. In caz de neprezentare va fi prezumat renuntator la succesiunea mamei. 06 Feb 2023
Numitul HOREANGA DANIEL, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. C2, sc.B, et. 3, ap. 33, jud. Giurgiu, este citat a se prezenta la Judecatoria Giurgiu, serviciul Registratura, in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, in vederea inmanarii cererii de chemare in judecata si a inscrisurilor depuse la dosarul civil nr. 12241/236/2022, in proces cu reclamanta Niculae Elena Dorina, obiect rezolutiune contract. 03 Feb 2023
DETECT SYSTEM SOLUTION SRL cu sediul in Calarasi, str. Parcului, nr. 3, cam 1, bl K4, sc D, et 1, ap. 3, jud Calarasi, J51/379/2011, CIF 29072552 prin lichidator judiciar CII Maghiran Alexandru Victor scoate la vanzare prin licitatie publica la valoarea de piata teren intravilan arabil (372 mp) si drum de acces 56.685 lei, teren intravilan arabil (499 mp) si drum de acces 77.506 lei, teren intravilan arabil (494 mp) si drum de acces 73.633 lei si teren intravilan arabil (494 mp) si drum de acces 93.954 lei situate in sat Vama Veche, comuna Limanu, jud. Constanta. Valorile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpara caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar si vor depune documentele de participare la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei. Licitatia va avea loc in 09.02.2023, ora 14/00 la sediul lichidatorului, Ploiesti, intr. Daliei, nr. 3, bl. 15I, et. 3, ap. 9, jud. Prahova tel 0723262629. In cazul neadjudecarii vanzarea va fi reluata in ziua de 16.02.2023 si 23.02.2023 aceeasi ora, in acelasi loc 03 Feb 2023
Numitul HOREANGA DANIEL, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. C2, sc.B, et. 3, ap. 33, jud. Giurgiu, este citat a se prezenta la Judecatoria Giurgiu, serviciul Registratura, in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, in vederea inmanarii cererii de chemare in judecata si a inscrisurilor depuse la dosarul civil nr. 12241/236/2022, in proces cu reclamanta Niculae Elena Dorina, obiect rezolutiune contract. 01 Feb 2023
Nemtoi Ioan- Ștefan, cu domiciliu cunoscut in Str. Nuferilor nr. 50-58 bl. Corp B ap. 1, sector 1, Bucuresti, este invitat la sediul biroului notarial conf.dr. MIRCEA MIHAI, CRISTIAN MIHAIL si IOANA- ROXANA STANESCU, din Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 39, Bl. P6, sc.2, et. 5, ap. 29, sector3, la data de 07.02.2023, ora 11.00, in vederea intocmirii inventarului succesoral si pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei Nemtoi Mariana, decedata la data de 28.08.2022, cu ultimul domiciliu in Str. Nuferilor nr. 50-58 bl. Corp B ap. 1, sector 1, Bucuresti. 31 Ian 2023
Toti mostenitorii (legali si/sau testamentari) ai defunctei PETRE MARIANA, cetatean roman, decedata la data de 06.12.2015, cu ultimul domiciliu in Municipiul Bucuresti, Muresana nr.2, Sectorul 3, Cod Numeric Personal 2500622400192, sunt citati la data de luni, 13.02.2023, orele 15.00, la Sediul Biroului Notarial Public "RADU FELIX-CRISTIAN" din Bucuresti, str. Piata Romana nr.9, sc.C, et.1, ap.1, sector 1, telefon 031.101.77.65, in vederea dezbaterii succesiunii acestei defuncte. In cazul neprezentarii se vor aplica dispozitiile art.87 din Legea nr.36/1995. 31 Ian 2023
C I T A T I E Nr. 1 emisa la data de 26.01.2023 Se citeaza toti succesibilii/mostenitorii defunctului JDREALA NICOLAE-PUIU, fiul lui Ion si Georgeta, nascut la data de 02.02.1971 in Timisoara, judet Timis si decedat la data de 20 NOIEMBRIE 2020 in Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, fost cu ultimul domiciliu in Timisoara, Aleea Actorilor nr.1, jud. Timis, CNP 1710202354726, conform certificat de deces (act transcris) seria D.12 nr. 376756/16.01.2023 emis de Primaria com. Sanandrei, judet Timis, in vederea dezbaterii succesiunii defunctului, in dosar 2/2023 care va avea loc la sediul SOCIETATII PROFESIONALA NOTARIALA " DZAKA-GHEORGHISAN" in com. Sanandrei, str. Tineretului nr.121, judet Timis, in data de 24.03.2023 ORA 10.00 27 Ian 2023
CAPITAL EXPERT IPURL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SEA OF LIFE COSMETICS S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bd. Ficusului, nr. 16, Cladirea Administrativa D+P+3E, demisol, birou 01, apartment 2A, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2757/2006 Cod Unic de Inregistrare 18399657, conform incheiere din data de 09.08.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 19853/3/2022, anunta deschiderea proceduri generale a insolventei impotriva debitorei, conform incheierii intermediare din data de 23.01.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 19853/3/2022. Creditorii debitoarei SEA OF LIFE COSMETICS S.RL. trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creantei suplimentare in conditiile urmatoare: termenul limita pentru depunerea eventualelor cereri de admitere a creantei suplimentare nascute in cursul procedurii este 28.02.2023. termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor est 17.03.2023. Termenul intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor este 11.04.2023. 24 Ian 2023
ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu plic inchis 1) Informatii privind vanzatorul : Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei: Vanzare 2 (doua) parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, identificate cu nr. cadastrale 209044 si nr.top.3703/3. 3) Data limita de depunere a ofertelor: 05 FEB 2023, ora 10:00, la sediul vanzatorului. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 06 FEB 2023, ora 14:00. 5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 06 FEB 2023, ora 14:30. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii. 23 Ian 2023
Cabinet Individual de Insolventa Branzan Elena, notifica: deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului SC ML ALTENPFLEGE 24 SRL, conform Incheierii civile nr. 7 din 12/01/2023 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia a II a Civila, in dosarul nr. 37/30/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 27/02/2023. De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa). Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 23 Ian 2023
Cabinet Individual de Insolventa Branzan Elena, notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului SC Arbeit Grup SRL, CUI 22930543, conform Incheierii civile nr. 1/JS/CC din 12/01/2023 pronuntata de Tribunalul Caras- Severin, Sectia a II a Civila, in dosarul 6/115/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 27/02/2023. De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa). Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 20 Ian 2023
ACVATERM S.A. RAMNICU SARAT, cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu , bl. 1 B, parter, anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis in data de 09.02.2023, a urmatoarelor bunuri : 1. AUTOGRADER, MARCA XCMG, TIP GR 180, proprietatea societatii, anul de fabricatie 2012, ore de functionare 1488, pretul de pornire al licitatiei este de 221.262,00 lei, la care se adauga TVA. 2. AUTOSPECIALA MACARA, MARCA UMT, TIP 12215 AMT 125, proprietatea societatii, anul de fabricatie 1984, pretul de pornire al licitatiei este de 48.976,00 lei, la care se adauga TVA. Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de tel 0746631157 sau la adresa de email: acvaterm.rs@gmail.com 20 Ian 2023
C O N V O C A T O R. SC TCE REMAT SA ("Societatea") Nr. 06/11.01.2023 Sediul social: Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.172 - 176 Cladirea A, corp A2, et.2, birou 1 Nr. ord. in reg. com. J40/11879/2018 Nr. inreg fiscala 2039643 CONVOCATOR Administratorul unic, Tarata Rodica, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii TCE Remat SA, cu sediul social in sector 1, Bucuresti, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr.172 - 176, cladirea A, corp A2, et.2, birou 1, numar de ordine in Registrul comertului J40/11879/2018, cod de identificare fiscala 2039643, CONVOACA 1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA") pentru data de 15.02.2023, ora 10.00, la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd. G-ral Nicolae Dascalescu, nr.287, judetul Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult - Bacau, la data de referinta 10.02.2023, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Art. 1 Desemnarea comisiei de cenzori a TCE Remat SA, compusa din 3 cenzori si un cenzor supleant, respectiv: Cenzori: Dimitriu Maria, David Adriana, Grigoras Diana - Camelia Cenzor supleant: Colnea Maria - Stefania. Durata mandatului comisiei de cenzori si a mandatului cenzorului supleant este de 3 (trei) ani, incepand de la data alegerii lor de catre adunarea genererala a actionarilor si pana la data desemnarii noii comisii de cenzori si a numirii noului cenzorului supleant. 2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA") pentru data de 15.02.2023, ora 10.30, la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Bd. G-ral Nicolae Dascalescu, nr.287, judetul Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult - Bacau, la data de referinta 10.02.2023, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Art.1 Inchiderea urmatoarelor sedii secundare, ca urmare a lipsei de activitate economica: a) Denumire: PUNCT DE LUCRU Adresa: municipiul Piatra-Neamt, strada Maratei, langa Depozit Brantner, judetul Neamt b) Denumire: CENTRU DE COLECTARE- PRELUCRARE ROMAN Adresa: municipiul Roman, strada Nordului, nr.2, judetul Neamt c) Denumire: PUNCT DE LUCRU Adresa: municipiul Piatra-Neamt, strada Florilor, nr.6, judetul Neamt d) Denumire: PUNCT DE COLECTARE Adresa: municipiul Piatra-Neamt, strada Marasesti, nr.6, judetul Neamt Participarea actionarilor la lucrarile AGOA si AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 17.01.2023, ora 8.00 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 14.02.2023, ora 14,00, la adresa punctului de lucru din jud. Neamt, Piatra Neamt, bld. Grl. Nicolae Dascalescu, nr.287 sau la adresa de e-mail rematneamt@gmail.com. Daca prima AGOA, respectiv prima AGEA nu pot lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGOA, respectiv cea de a doua AGEA vor avea loc la data de 16.02.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt, incepand cu data de 17.01.2023. Relatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al Societatii Piatra- Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt. Administrator unic, Tarata Rodica 16 Ian 2023
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa Cabinet Individual de Insolventa Branzan Elena, Cod de identificare fiscala: 2660129, Sediul social: str. Ion Slavici nr.9, Timisoara, jud. Timis, Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa 1B1786, tel. 0756911298, fax. 0374097875, E-mail: eblichidari@yahoo.com, in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC BET PALLET S.R.L, in temeiul art. 147 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, coroborat cu art. 42 din aceeasi lege, notifica: Deschiderea procedurii generale de insolventa debitorului SC BET PALLET S.R.L, conform Incheierii civile nr. 6 din 12.01.2022 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia a II a Civila, in dosarul 35/30/2023. In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal "Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar" cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa). 14 Ian 2023
NUMITUL MARGINEAN IOAN, CU DOMICILIUL NECUNOSCUT ESTE CITAT LA JUDECATORIA TURDA, LA DATA DE 20.03.2023, ORA 9.00, IN CALITATE DE PARAT IN DOSAR NR 5316/328/2022. 13 Ian 2023
Judecatoria Zarnesti jud. Brasov, dosar nr. 778/338/2022,SOMATIE. Prin prezenta aducem la cunostinta tuturor celor interesati a face opozitie la constatarea dreptului de proprietate ca efect al prescriptiei achizitive ale petentului Flucus Victor,domiciliat in Șinca Noua nr. 372, jud. Brasov cu privire la imobilul in suprafata de 1.224 mp, inscris in CF 100519 Șinca Noua, nr. top 92/1, provenit din conversia pe hartie a CF vechi nr. 424 Șinca Noua, nr. top 92/1, ca sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data de 16.02.2023, ora 10,30 (C15/sala 1). Presedinte judecator Adrian Chiper,Grefier Livia Pirvu. 09 Ian 2023
07 Feb 2023Editia #2586