ziarul juridic
Publicati rapid un anunt prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Juridic.
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Pazo Media! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Ziarul Juridic Anunturi recente

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, cu sediul in munici piul Sighetu Marmatiei, strada Dragos Voda, numarul 38, organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri materiale de resort auto: autospeciala Nissan Pathfinder 2cpl., autospeciala Iveco Massif 2cpl., furgon transport marfa Volkswagen Transporter 1cpl. Caietele de sarcini se pot obtine de la sediul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, Serviciul Logistic, in perioada 19.07 04.08.2024. Licitatia va avea loc la sediul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, in data de 05.08.2024, ora 12.00. Datele ulterioare de desfasurare a licitatiei in caz de neadjude care vor fi 20.08.2024, ora 12.00, respectiv 26.08.2024, ora 12.00, la sediul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, sens in care va fi intocmit caiet de sarcini pentru faza respectiva, acestea putand fi achizitionate de la sediul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei astfel: pentru faza II in intervalul 06.08-14.08.2024, pentru faza III in intervalul 21.08-23.08.2024. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0262.314.528, fax 0262.348.371. 17 Iul 2024
Conpet S.A. achizitioneaza bunuri/ servicii/ lucrari confom Normelor Procedurale Interne de Achizitii, Revizia 5. In peri oada 10 - 16.07.2024 s-au postat pe site-ul Conpet, urmatoarele achizitii: 1) Servicii de traducere externa autori zata. 2) Proiectare si executie lucrari de modernizare a siste mului de masurare Poarta 3 Petrobrazi. 3) Servicii de elabo rare analiza de amplasament, studii suport, proiectare si executie sistem de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice in incinta Statiei Automatizate Titei Constanta Sud - Conpet S.A. Ploiesti. 4) Servicii de elaborare analiza de amplasament, studii suport, proiectare si executie sistem de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice in incinta Statiei Automatizate Titei Calareti - Conpet S.A. Ploiesti. 5) Livrarea unui aparat cu ultrasunete pentru masu rarea grosimilor de perete la conductele si rezervoarele metalice. 17 Iul 2024
Descriere lot procedura PASTRAVUL DIN TARA TA COOPERATIVA AGRICOLA, sediul social: str. Cuza Voda, nr.4, Slanic, judetul Prahova, Romania, va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie sonde de mediu; containere santier; camion platforma cu macara; camion frig 3.5 t; doua unitati, camion frig mma 18 t; hidrobioane; semiremorca frigorifica; semiremorca prelata, doua unitati; cap tractor; doua generatoare din cadrul proiectului , Beneficiar: PASTRAVUL DIN TARA TA COOPERATIVA AGRICOLA. Se doreste achizitionarea: ACHIZITIE SONDE DE MEDIU; CONTAINERE SANTIER; CAMION PLATFORMA CU MACARA; CAMION FRIG 3.5 T DOUA UNITATI; CAMION FRIG MMA 18 T; HIDROBIOANE 12 BUCATI, DOUA UNITATI; SEMIREMORCA FRIGORIFICA; SEMIREMORCA PRELATA, DOUA UNITATI; CAP TRACTOR; GENERATOR. Detalii despre aceste achizitii gasiti in Specificatii tehnice pe situl www.pastravuldintarata.com Ofertantii au la dispozitie, in cadrul anuntului, documentatia de atribuire si formularele aferente. Locul de realizare a investitiilor Marea Neagra, Mangalia, judetul Constanta. Durata contractului va fi de 24 luni de la data semnarii contractului. Tip de contract: Furnizare bunuri. Procedura aplicata: Conform prevederilor OMFE nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Elaborarea notei justificative de atribuire: In conformitate cu OMFE 1284/2016: Se vor compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si se va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/ pret competitiv. Prin urmare, se vor analiza si compara, in vederea realizarii scopului proiectului, urmatoarele elemente: asumarea unor angajamente superioare in raport cu cerintele minime solicitate in documentatia de atribuire care pot aduce avantaje calitative, tehnice sau financiare, pret, avans solicitat, termen de plata si termen de executie. Data si ora limita de depunere a ofertelor 19.08.2024, ora 12:00. Adresa unde se pot transmite ofertele: Str. Iuliu Maniu, nr. 47, et 4, birou 404, judetul Brasov, Romania. Informatii suplimentare se pot obtine de la punctul de lucru al cooperativei din Str. Iuliu Maniu, nr. 47, et 4, birou 404, judetul Brasov, Romania, manager de proiect: Burlacu Silvian, tel 0751.659.925, mail: blacksea@pastravuldintarata.com 17 Iul 2024
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA GRIGORIE FLORIN in calitate de lichidator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII CETATE LIPOVA 2014 SRL cu sediul in loc. Lipova strBugariu nr. 12B, Jud Arad, NR. ORC: J2/1084/2014, CUI: 433721925 , ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014. Prin Incheierea civila nr. 164, din data de 10.07.2024, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 3139/108/2024. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 20.08.2024. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 02.09.2024 Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad 15 Iul 2024
Parata Burileanu Marinela Luminita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara ,str.Gornistilor, nr.7, sc.A, ap.3, judetul Timis, este chemata in judecata la Judecatoria Timisoata, P-Ta Tepes Voda, nr.2A, de catre reclamantul Rossi Claudio pentru termenul de judecata din data de 30.10.2024, ora 10:00, Completul 8, sala 322 avand ca obiect partaj bunuri comune. 09 Iul 2024
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata, in nr Dosar 1965/33/2021, la Tribunal Ialomita Slobozia, in data de 24.09.2024. 05 Iul 2024
NUMITII BURCUS IOAN SI SOTIA ROZSA MARIA, MICHI VASILE SI SOTIA MICHI ROZALIA, TOTI CU DOMICILIUL NECUNOSCUT SUNT CITATI LA JUDECATORIA TURDA, LA DATA DE 18.11.2024, ORA 9.00, IN CALITATE DE PARATI IN DOSAR NR. 15/328/2023. 04 Iul 2024
MARSAT SA (Societatea) Sediul social: mun. Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 268, judetul Neamt C.U.I. 2662284 Numar de inregistrare in registrul comertului J27/553/1991 Nr. 514 / 02.07.2024 CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MARSAT SA In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, privind societatile si ale actului constitutiv al Societatii, administratorul unic al societatii MARSAT SA convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MARSAT SA, CUI 2662284, in data de 05.08.2024, ora 10.00, la sediul social al Societatii, mun. Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 268, jud. Neamt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 01.08.2024, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Art.1 Aprobarea constituirii calitatii de garant fideiusor, cu renuntare la beneficiului de diviziune si discutiune pana la sfarsitul perioadei de creditare de catre societatea Marsat SA, CUI 2662284, pentru garantarea contractului de credit imobiliar / ipotecar, in valoare de 13.630.537,60 RON (treisprezece milioane sase sute treizeci mii cinci sute treizeci si sapte lei, saizeci bani), inclusiv suplimentarile / prelungirile ulterioare. credit pe care societatea Balky Com SRL, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, cam. 17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17139/2023, CUI 26100844, il va incheia cu societatea Agricover Credit IFN SA, CUI 22940237, nr. ordine in reg. com. J23/3261/2011, inscrisa in refistrul general al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RG-PGR-42-110223/08.02.2012 si inscrisa in registrul special al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RS-PJR-42-110067/08.02.2012. Art.2 Aprobarea constituirii calitatii de garant fideiusor, cu renuntare la beneficiului de diviziune si discutiune pana la sfarsitul perioadei de creditare, de catre societatea Marsat SA, CUI 2662284, pentru garantarea contractului de credit imobiliar / ipotecar, in valoare de 6.062.559,20 RON (sase milioane saizeci si doua mii cinci sute cincizeci si noua lei, douazeci bani), inclusiv suplimentarile / prelungirile ulterioare. credit pe care societatea Balky Com SRL, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, cam. 17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17139/2023, CUI 26100844, il va incheia cu societatea Agricover Credit IFN SA, CUI 22940237, nr. ordine in reg. com. J23/3261/2011, inscrisa in registrul general al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RG-PGR-42-110223/08.02.2012 si inscrisa in registrul special al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RS-PJR-42-110067/08.02.2012. Art.3 Aprobarea imputernicirii dnei Tarata Andreea, CNP 2860131270015, in calitate de administrator unic al Societatii sa: (i) semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii prezentei Decizii, respectiv: semnarea contractului de credit, a actelor aditionale (inclusiv suplimentarea creditului, prelungirea acestuia sau constituirea de garantii suplimentare), cereri de autentificare si de intabulare, precum si oricare alt contract sau document conex; (ii) sa reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici, autoritati sau entitati, persoane juridice, in legatura cu indeplinirea prezentei Decizii. Daca prima A.G.E.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.E.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 06.08.2024, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii vor putea sa isi exercite in scris dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actonarilor la adresa sediului social al Societatii, mun. Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 268, jud. Neamt, incepand cu data de 05 iulie 2024 sau pot fi obtinute electronic, in baza cererii scrise, prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail office@marsatsa.ro. ADMINISTRATOR UNIC, TARATA ANDREEA 03 Iul 2024
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Brezoi sub nr. 988/198/2024, posesoarea Lazar Nicoleta Elena, CNP 2761209380889, domiciliata in com. Racovita, sat Racovita, jud. Valcea, a invocat dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului (teren) situat in com. Racovita, pct. ,,MLACA", jud. Valcea, in suprafata de 446 mp/ arabil intravilan, cu urmatoarele vecinatati: N - Str. Viroaga intre punctele 1-2-3-4-5, limita materializata gard de lemn; E - Drumul Comunal 8 nr. cadastral 36420, intre punctele 7-8-9-10-11, limita materializata gard de lemn, la S - Herghelegiu Florina Claudia, intre punctele 11-12-13, limita materializata gard de lemn, iar la V - Mitu Gheorghe, intre punctele 13-14-15-16-1, limita materializata gard de lemn. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii. 03 Iul 2024
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata nr.dosar 1965/330/2021 la Tribunal Ialomita Slobozia . 28 Iun 2024
Primaria Municipiului Oradea Organizeaza licitatie cu plic inchis 1) Informatii privind autoritatea contractuala: Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei: Vanzare - 4 (patru) parcele de teren in suprafata totala de 2256 mp, proprietate privata a UAT - Municipiul Oradea. situate in mun. Oradea, str. Pelicanului, nr.17, str. Cap.Constantin Musat, nr.8E, str. Mihai Eminescu, nr.49 si str. Calistrat Hogas, F.N, identificate cu nr. cadastrale, inscrise in CF - Oradea cu acelasi nr. respectiv nr. 216690, 209454, 216459 si 216849. 3) Data limita de depunere a ofertelor: 24 iulie 2024, ora 10:00, la sediul autoritatii contractuale. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor: 24 iulie 2024, ora 13:00. 5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 24 iulie 2024, ora 13:30. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii. 28 Iun 2024
Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar 1097/295/2024 prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca petentul Veresan Florin cnp 1790411353973 cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet Avocat Calapis Nicolae din Sannicolau Mare str 16 Decembrie 1989 nr 9 judet Timis a formulat actiune civila de uzucapiune prin care solicita instantei sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 401915 Saravale nr top 422 reprezentand casa cu nr 20 si teren in suprafata de 863 mp. In baza art 1051 NCPC toti cei interesati sunt invitati sa faca opozitie cu precizarea ca in caz contrar in termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicatii se va trece la judecarea cererii presedinte Muresan Ruxandra Stefana grefier Nutas Liliana 28 Iun 2024
ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA DOSAR NR. 2085/3/2018 DECIZIA CIVILA NR. 438A Sedinta publica din data de 18.03.2021 Curtea constituita din: PRESEDINTE: ILEANA RUXANDRA TIRICA JUDECATOR: ELISABETA FLORESCU GREFIER: CRISTINA-ALEXANDRA OPREA CURTEA, IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge ca nefondat apelul incident declarat de apelantul-parat INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", cu sediul in Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 9, sector 4, impotriva sentintei civile nr. 2503/11.11.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 2085/3/2018. Admite apelul declarat de apelantele-reclamante CHIRILA MARIA LIGIA si CHIRILA MAGDALENA, ambele cu domiciliul ales la SCA Macovei&Asociatii, in Bucuresti, str. Principatele Unite nr. 38-40, etaj 2, ap. E17, sector 4, impotriva sentintei civile nr. 2503/11.11.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 2085/3/2018, in contradictoriu cu intimatii-parati INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", cu sediul in Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 9, sector 4 si MINISTERUL SANATATII, cu sediul in str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1. Schimba in parte sentinta apelata, in sensul ca: Admite in parte actiunea. Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa plateasca reclamantei suma de 25.000 lei cu titlu de despagubiri. Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa publice integral prezenta decizie in format .pdf pe pagina sa de internet, la categoria comunicatelor de presa, timp de 3 luni de la ramanerea definitiva a a hotararii. Dispune publicarea, pe cheltuiala paratului INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", a dispozitivului deciziei de fata, in doua publicatii cotidiene nationale, o singura data, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii. Respinge actiunea pentru rest. Mentine sentinta sub aspectul solutionarii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Sanatatii. Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa plateasca apelantelor-reclamante suma de 4530 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in prima instanta si in apel. Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin milocirea grefei, astazi, 18.03.2021. 27 Iun 2024
22 Iul 2024Editia #3117