ziarul juridic
Publicati rapid un anunt prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Juridic.
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul Juridic Anunturi recente

CAPITAL EXPERT IPURL in calitate de administrator judiciar al debitoarei SEA OF LIFE COSMETICS S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bd.Ficusului, nr. 16, Cladirea Administrativa D+P+ 3E, demisol, birou 01, apartament 2A, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2757/2006 Cod Unic de Inregistrare 18399657, conform incheiere din data de 09.08.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 19853/3/ 2022, anunta deschiderea procedurii generale a insolventei impotrivadebitorei, conform incheierii din data de 09.08.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 19853/3/ 2022. Creditorii debitorului SEA OF LIFE COSMETICS S.R.L. trebuie să procedeze la inscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei suplimentare in condiţiile următoare: termenul limită pentru inregistrarea cererii de admitere a creanţelornascute in cursul procedurii este 23.09.2022, termenul limită pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişareaşi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 13.10.2022. Termenul intocmirea si afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 07.11.2022. 02 Dec 2022
Se citeaza la S.P.N. VERITAS cu sediul in:Arad, B-dul.V.Milea nr.33-37, pentru data de 19.12.2022 ora.14, toti succesibilii defunctei SECIANSCHI RODICA-MARIA decedata la data de 05.11.2021 cu ultim domiciliu in:Arad, Pta.Spitalului, bl.5, sc.A, ap.6, jud.Arad. 30 Noi 2022
IS-ROM SPRL in calitate de administrator judiciar al debitorului ARTIS ANTICARIAT S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 143, sector 2, J40/5435/1992, CUI 3813, conform sentintei civile nr. 4849 din 08.11.2022 pronuntate in dosarul 14048/3/2022 de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in temeiul art. 99 si art. 100 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa NOTIFICA Deschiderea procedurii generale de insolventa a debitorului ARTIS ANTICARIAT S.R.L. Pentru orice informatii suplimentare, administratorul judiciar poate fi contactat la tel: 021 312.33.88; Fax: 021 312.46.86 sau e-mail office@is-rom.ro. 29 Noi 2022
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub dosar nr 760/248/2022 petentii Glita Vasile Virgil si Glita Maria ambii domiciliati in mun. Brasov, str. Bisericii Romane, nr 52A, jud. Brasov, au invocat dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului teren, in suprafata de 1688 m.p. situat in intravilanul si extravilanul orasului Intorsura Buzaului, sat Floroaia, nr.fn, judetul Covasna, inscris in CF nr. 25731 Intorsura Buzaului, nr. Top. 3409, in suprafata de 4572 m.p. Imobilul situat in intravilanul si extravilanul orasului Intorsura Buzaului, sat Floroaia nr. Fn, jud. Covasna are ca vecinatati: la nord - drum, la est - Baciu Ana, la sud - Bernad Steluta, Glita Vasile Virgil si sotia Glita Maria, la vest - Glita Vasile Virgil si sotia Glita Maria, Valcu Margareta. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea cz in caz contrar, se va trece la judecarea Cererii in termen de 30 de zile de la data emiterii Somatiei si publicarea ei in conditiile legii. 25 Noi 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (SC GENERAL PROPERTY CONCEPT SRL si PF GEORGESCU ROBERTINO) SC GENERAL PROPERTY CONCEPT SRL si PF GEORGESCU ROBERTINO anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire ansamblu rezidential 3S+P+11E+Eth cu parter partial comercial, imprejmuire si utilitati", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Soseaua Fabrica de Glucoza, nr. 9-11. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul titularului SC GENERAL PROPERTY CONCEPT SRL din Bucuresti, Sector 1, Str. Barajul Arges, nr. 41, et. 1, ap. 5, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. 25 Noi 2022
NUMITA VARGA DORINA LUCIANA CU ULTIMUL DOMICILIU CUNOSCUT IN TURDA, JUD.CLUJ, ESTE CITATA LA TRIBUNALUL LA DATA DE 29.11.2023, ORA 8.30, SALA 130, IN CALITATE DE PARATA IN DOSAR NR3280/328/2020. 24 Noi 2022
Doamna Șandru Adriana- Otilia, cu domiciliu necunoscut, este chemata in ziua de 28.11.2022, ora 13:00 la sediul Societatii Profesionale Notariale Finaru din Municipiul Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 21, Sector 2, pentru a participa la dezbaterea mostenirii dupa parintii sai ȘANDRU VALENTINA, decedata la data 03.11.2008 si ȘANDRU GHEORGHE, decedat la data de 09.09.2022, ambii fosti cu ultimul domiciliu in Municipiul Bucuresti, Strada Berechet nr. 9, Sector 2. In caz de ne prezentare la termen, dezbaterile vor avea loc in lipsa si se va proceda conform legii. 23 Noi 2022
Prin prezenta, aducem la cunostiinta numitei ROTH FLORICA, nascuta in Timisoara la 08.09.1969, cetatean german, domiciliata in Germania, Göppingen, Bergstrasse 11/1, identificata prin CI nr. 611784692 emisa de autoritatile germane la data de 22.04.2005, ca sunteti chemata la Judecatoria Sannicolau Mare, Complet: C5-Civil, Minori si Familie, in data de 08.12.2022, ora estimata 10-11, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctilor Vucovan Emilian (Milan) si Vucovan Szilvia (Silvia), in Dosarul nr. 3149/295/2021, Obiectul dosarului: succesiune, in calitate de mostenitoare cu vocatie la succesiune dupa defunctii Vucovan Emilian (Milan) si sotia acestuia Vucovan Szilvia (Silvia), ambii decedati in localitatea Sanpetru Mare, Timis si ambii cu ultimul domiciliu in Loc. Saravale, Timis. 23 Noi 2022
Dosar nr.5324/305/2022Termen la :12.01.2023.Prin prezenta somație se aduce la cunoștință celor interesați faptul că reclamanta Haromszeki Maria - Leontina , domiciliată in municipiul Sf.Gheorghe, str.Crangului nr.14 , bl.4 , ap.3 , jud.Covasna , solicită dobandirea prin uzucapiune , conf.preved.art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938 , a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in comuna Arcuș , sat Arcuș , str.Szentkeresztely Bela nr.80 , jud.Covasna , inscris in CF nr.25194 Arcuș , nr.top 658 , 659 curți , construcții , grădină , casă de lemn in suprafață de 716 mp. Toți cei interesați pot face opoziție in termen de 30 de zile de la afișare , la Judecătoria Sfantu Gheorghe , str.Kriza Janos , nr.2 , jud.Covasna , cu precizarea că , in caz contrar , in termen de o lună de la emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii. 22 Noi 2022
Dosar nr.5324/305/2022Termen la :12.01.2023.Prin prezenta somație se aduce la cunoștință celor interesați faptul că reclamanta Haromszeki Maria - Leontina , domiciliată in municipiul Sf.Gheorghe, str.Crangului nr.14 , bl.4 , ap.3 , jud.Covasna , solicită dobandirea prin uzucapiune , conf.preved.art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938 , a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in comuna Arcuș , sat Arcuș , str.Szentkeresztely Bela nr.80 , jud.Covasna , inscris in CF nr.25194 Arcuș , nr.top 658 , 659 curți , construcții , grădină , casă de lemn in suprafață de 716 mp. Toți cei interesați pot face opoziție in termen de 30 de zile de la afișare , la Judecătoria Sfantu Gheorghe , str.Kriza Janos , nr.2 , jud.Covasna , cu precizarea că , in caz contrar , in termen de o lună de la emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii. 22 Noi 2022
Dosar nr.3820/305/2022. Emis la data de:18.noiembrie.2022. Prin prezenta somație se aduce la cunoștință celor interesați faptul că:petentul Lăutar Emilian, domiciliat in com.Valcele, nr.54C, jud.Covasna, solicită dobandirea prin uzucapiune conform prevederilor art.28 alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938, a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Valcele nr.106, jud.Covasna, inscris in CF.nr.24089-Valcele , nr.top 6867 , arabil 1670 mp , proprietatea tabulară a numiților Czoflek Maria , Czoflek Anna și Czoflek Janos ;CF.nr.24080 Valcele , nr.top 6868 arabil 374 mp , proprietatea tabulară a numiților Dobran Gyorgy minor ,Dobran Janos minor ,Dobran Maria minoră ,Dobran Krisztina minoră , Dobran David ,Szasz Eliza , născ.Bucșa,Țifrea Maria născ.Bucșa;CF nr.24088 Valcele , nr.top 6869 arabil 403 mp , proprietatrea tabulară a numiților Majlath David și soția Majlath Anna,născ.Kukuj ;CF nr.28466 Valcele , nr.top 6870,6871 , 6872 , 6873,6874,6875 , arabil de 543 mp , proprietatea tabulară a numitului Buksa Sandor. Toți cei interesați pot face opoziție in termen de 1 lună de la afișare la Judecătoria Sf.Gheorghe , str.Kriza Janos , nr.2 , jud.Covasna. 22 Noi 2022
SOMATIE emisa in temeiul incheierii de sedinta din data de 20 oct 2022 Avand in vedere ca, prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Arad sub nr 10109 /55/ 2022, posesorul SALAJAN DIMITRIE, avand domiciliul in Pecica, str. 123, nr .4, jud Arad a invocat dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Arad, str. Fulgerului nr 15 A, BL Z - 8, sc. A, ap. 5, jud. Arad, inscris in CF 300400 - CI - U10 Arad, CF vechi 35357 Arad, nr. top 3924/ 11/2/2; 3924/10/2/2; 3922/ b.1/4 /2/1/2/V Arad, proprietar tabular fiind Ponta Octavian si Ponta Maria, decedati la data de 29.05.2011, respectiv 07.01.1997. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie fata de aceasta actiune, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii. Prezenta somatie se afiseaza la imobilul in litigiu, asa cum a fost identificat mai sus, la sediul Judecatoriei Arad, la biroul teritorial de cadastru si publicitate imobiliara Arad, la sediul Primariei Arad, precum si in doua ziare de larga raspandire, din care unul de circulatie nationala. Termen de judecata fixat in cauza: 11.05.2023. Presedinte Romina Florina Bondor Grefier Carmen Ramona Nadaban REd. CRN/ 20.10.2022 18 Noi 2022
Numitul Negrea Nicolae Viorel cu ultimul domiciliu cunoscut in Reghin, str.1 Decembrie 1918, nr.24, jud.Mures, este citat la Judecatoria Reghin pe data de 07.12.2022, ora-11.00, complet C7-fond, in calitate de parat in dosarul nr.3581/289/2021, in procesul de divort cu reclamanta Negrea Tunde Emese. 16 Noi 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BRODEX INTERNATIONAL S.R.L., in faliment, ("Debitorul") organizeaza licitatie publica pentru vanzarea bunurilor mobile de tip: produse cosmetice, genti, portofele, ochelari de soare, incaltaminte, imbracaminte, electrocasnice mici identificate in proprietatea Debitorului. Valorificarea bunurilor mobile ale Debitorului se va face prin vanzare la licitatie publica,fie individual, fie in bloc, in functie de intentia exprimata de potentialii cumparatori care participa la licitatie, la un pret de pornire de 80% din valoarea de evaluare a acestora. Licitatia are loc in 22.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022, ora-11.30 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Ion Campineanu nr.11, et.2, sect.1. Detalii privind bunul scos la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel:021-3123388; email:office@is-rom.ro 15 Noi 2022
CII Elena Iliescu, anunta,ca prin Sentinta civila nr.680/24/08/2022, pronuntata de Tribunalul Brasov. Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.,in dosarul 2986/62/2022, s-a deschis procedura generala de insolventa in vederea reorganizarii, impotriva SC SINAGUA SRL, CUI:17469622, J/08/963/11/04/2005, cu sediul social I in Brasov, Str.Lunga, nr.131, ap.1, cam.3, Jud.Brasov, CP-500051. 15 Noi 2022
CITATIE IN VEDEREA SOLUTIONARII ACTIUNII DE ATRAGERE A RASPUNDERII ADMINISTRATORULUI STATUTAR AL DEBITOAREI S.C. MI-JA TRANSPORT LOGISTICS S.R.L. Nr. 229 din 10.11.2022 1. Date privind dosarul : nr. dosar: 2443/ 100/ 2021/ a1, Tribunalul Maramures, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecator sindic: Ardelean - Waltner Ileana Daniela 2. Arhiva / registratura instantei: Mun. Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramures, numar de telefon: 0262218235, programul arhivei/registraturii instantei: luni-vineri 08:00-12:00. 3.1. Debitor: S.C. MI-JA TRANSPORT LOGISTICS S.R.L., C.U.I.: 36652625, cu sediul in Mun. Baia Mare, Petru Rares nr. 9/24, jud. Maramures, Nr. de ordine in registrul comertului: J24/ 1255/ 2016. 3.2. Administrator special: Nu este desemnat 4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Ardeleanu Radu Cristian, CIF 27926209, cu sediul in Mun. Baia Mare, str. Moldovei, nr. 9, ap. 3, jud. Maramures, nr. de inregistrare RFO I - 1377 al U.N.P.I.R. tel/fax 0262218844, e-mail: cii.ardeleanu@gmail.com, reprezentat prin Ardeleanu Radu-Cristian. 5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa in calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. MI-JA TRANSPORT LOGISTICS S.R.L., conform Sentintei civile nr. 435 / 20.04.2022 pronuntata de Tribunalul Maramures, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 2443/ 100/ 2021, in temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/ 2014 privind procedura insolventei, Comunica urmatoarea CITATIE: ROMANIA TRIBUNALUL MARAMURES Bdul Republicii, nr. 2 A, Baia Mare Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal Sala 76 comercial Dosar nr. 2443/ 100/ 2021 /a 1 DE SMET JORIS, cu ultimul domiciliu cunoscut in Belgia, EDEGEM, RIDDER GERARDILAAN, Nr. 52, este chemat cu mentiunea "personal la interogatoriu" in aceasta instanta la camera 76 comercial, Complet N.C.P.C. complet specializat in falimente nr. 4, in data de 08 februarie 2023, ora 10:00, in calitate de parat, in proces cu Cabinet Individual de Insolventa Ardeleanu Radu-Cristian, administrator judiciar al S.C. MI-JA TRANSPORT LOGISTICS S.R.L. in calitate de reclamant pentru Fond - atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa (art. 169 Legea 85/2014). In caz de neprezentare a partilor se va putea trimite un inscris, judecata urmand a se face in lipsa. Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesati www.curteadeapelcluj.ro sectiunea Dosare si folositi parola:****. Aveti obligatia de a nu divulga parola altor persoane. Accesand numarul de telefon 0264.207.975 puteti obtine informatii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, organizarea si programul instantelor. Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are cunostinta si de termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata. Presedinte: Ardelean-Waltner Ileana Daniela - vicepresedinte instanta - judecator sindic Grefier: Pasca Ionel Dan Lichidator judiciar: C.I.I. Ardeleanu Radu-Cristian 14 Noi 2022
Se citeaza paratul Macovei (fost Todor) Samuel-Corneliu pentru data de 07 decembrie 2022, ora 11:53, la Judecatoria Resita , in dosarul nr. 4060/290/2021 avand ca obiect succesiune, reclamant fiind Todor Daniel. 11 Noi 2022
Subsemnata Dumitrache Elena, in calitate de sora, public prezentul anunt de deschidere a procedurii de declarare judecatoreasca a mortii fratelui meu, Șalabina Viorel, nascut la data de 31.01.1972 , ultimul domiciliu cunoscut in sat Ezer, comuna Hiliseu Horia, judetul Botosani si rog pe oricine are vreo informatie despre aceasta persoana sa o comunice la dosarul nr. 3018/ 222/2022, aflat pe rol la Judecatoria Dorohoi. 07 Noi 2022
05 Dec 2022Editia #2522
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.