ziarul juridic
Publicati rapid un anunt prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Juridic.
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Pazo Media! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul Juridic Anunturi recente

In conformitate, cu prevederile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, consiliul de administratie al societatii comerciale TCE COMPPIL SA, CUI 1579653 ("Societatea"), prin presedintele consiliului de administratie CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 11.07.2023 ora 10,00, la punctul de lucru din Piatra Neamt, bld. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 07.06.2023, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea achizitiei de la societatea TCE Petroforest S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 172-176, Cladirea A, Corp A2, Birou 9, Etaj 2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11151/2018, avand codul unic de inregistrare 23669676 ("TCE PETROFOREST") a bunurilor identificate in Anexa 1 la prezentul convocator, impreuna cu bunurile mobile aflate in locatiile descrise in Anexa 1, precum si cu imobilizarile in curs si cu investitiile efectuate de catre TCE PETROFOREST si care au legatura cu bunurile descrise in Anexa 1, la pretul total de 7.529.861 LEI, urmand ca acesta sa fie achitat in rate pana la data de 31.12.2024. Achizitia se va realiza si in masura in care bunurile imobile isi vor schimba identificarea cadastrala. 2. Aprobarea incheierii unui contract de dare in plata si achizitia in contul creantei, a bunurilor descrise in Anexa 2 la prezentul, de la TCE PETROFOREST SRL, in contul datoriei de 12.170.139 (douasprezece milioane una suta saptezeci mii una suta treizeci si noua) lei, debit pe care TCE PETROFOREST SRL il are fata de Societate. 3. Aprobarea imputernicirii D-lui Vasile Ababei, sa: (i) negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii AGEA, si anume: promisiuni de vanzare, contracte de vanzare avand ca obiect bunurile descrise in Anexa 1; (ii) contractul de dare in plata si orice acte aditionale la acesta, precum si contractele ce vor fi incheiate cu evaluatori, precum si orice alt contract sau document conex; (ii) negocieze documentele aferente tranzactiilor aprobate prin AGEA, pretul de vanzare, precum si modalitatea de plata a acestuia si sa reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici sau autoritati. Domnul Vasile Ababei va avea dreptul sa isi delege puterile catre terti prin mandate speciale incheiate in forma autentica. Daca prima A.G.E.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.E.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 12.07.2023 ora 10,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Participarea actionarilor la lucrarile A.G.E.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 12.06.2023 si vor putea fi depuse / transmise pana la data de 10.07.2023. Actionarii vor putea sa-si exprime votul conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor personae fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta. Actionarii vor putea sa-si exercite in scris dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru din Piatra Neamt, bld. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, incepand cu data de 09.06.2023 si pot fi obtinute electronic, prin email office@tce3brazi.ro sau la tel 0233.210.597. Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Ababei Vasile ANEXA 1 LA CONVOCATOR AGEA TCE COMPPIL SA - suprafata de 1.006 (una mie sase) mp teren curti-constructii, din totalul suprafetei de 4.996 (patru mii noua sute nouazeci si sase) mp teren, situata in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrisa in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50649, identificata cu numarul cadastral 50649; - suprafata de 3.990 (trei mii noua sute nouazeci) mp teren, din totalul suprafetei de 4.996 (patru mii noua sute nouazeci si sase) mp teren, din care suprafata de 3.988 (trei mii noua sute optzeci si opt) mp teren curti-constructii, iar suprafata de 2 (doi) mp teren drum, impreuna cu sediu birouri (P+1), in suprafata construita la sol de 176 (una suta saptezeci si sase) mp, iar suprafata construita desfasurata de 352 (trei sute cincizeci si doi) mp, garaj (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 189 (una suta optzeci si noua) mp, hala (P+1), in suprafata construita la sol de 517 (cinci sute saptesprezece) mp, magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 90 (nouazeci) mp, centrala termica (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 35 (treizeci si cinci) mp si magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 11 (unsprezece) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrise in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50648, identificate cu numarul cadastral 50648 pentru teren si cu numerele cadastrale 50648-C1, 50648-C2, 50648-C3, 50648-C4, 50648-C5 si 50648-C7 pentru constructii; - suprafata de 4.102 (patru mii una suta doi) mp teren, suprafata de 4.092 (patru mii nouazeci si doi) mp teren rezultata din masuratorile cadastrale, din care suprafata de 3.353 (trei mii trei sute cincizeci si trei) mp teren curti-constructii, suprafata de 272 (doua sute saptezeci si doi) mp teren livada, iar suprafata de 467 (patru sute saizeci si sapte) mp teren arabil, impreuna cu sediul administrativ (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 139 (una suta treizeci si noua) mp, cantina (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 68 (saizeci si opt) mp, birouri (P+1), in suprafata construita la sol de 161 (una suta saizeci si unu) mp, iar suprafata construita desfasurata de 277 (doua sute saptezeci si sapte) mp, sopron (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 37 (treizeci si sapte) mp, dispensar (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 96 (nouazeci si sase) mp, sopron (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 71 (saptezeci si unu) mp, wc (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 9 (noua) mp, magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 163 (una suta saizeci si trei) mp, sala sedinte (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 239 (doua sute treizeci si noua) mp, magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 91 (nouazeci si unu) mp, atelier tamplarie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 61 (saizeci si unu) mp si sopron (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 59 (cincizeci si noua) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrise in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50397 (nr. CF vechi 250/N), identificate cu numarul cadastral 50397 (nr. cadastral vechi 326) pentru teren si cu numerele cadastrale 50397-C1, 50397-C2, 50397-C3, 50397-C4, 50397-C5, 50397-C7, 50397-C8, 50397-C11, 50397-C12, 50397-C13 si 50397-C14 pentru constructii. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Ababei Vasile ANEXA 2 LA CONVOCATOR AGEA TCE COMPPIL SA - suprafata de 1.912 (una mie noua sute doisprezece) mp teren curti-constructii, suprafata de 1.920 (una mie noua sute douazeci) mp teren rezultata din masuratorile cadastrale, impreuna cu atelier mecanic, construit din caramida, acoperis tip sarpanta, compus din trei incaperi, in suprafata construita la sol de 91 (nouazeci si unu) mp, hala reparatii, construita din caramida, acoperis tip sarpanta, compusa din patru incaperi, in suprafata construita la sol de 473 (patru sute saptezeci si trei) mp si depozit carburanti, cu pereti din beton, acoperis tip terasa, compus din doua incaperi, in suprafata construita la sol de 77 (saptezeci si sapte) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrise in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50395 (nr. CF vechi 308/N), identificate cu numarul cadastral 50395 (nr. cadastral vechi 411) pentru teren si cu numerele cadastrale 50395-C1, 50395-C2 si 50395-C3 pentru constructii; - suprafata de 10.666 (zece mii sase sute saizeci si sase) mp teren curti-constructii, impreuna cu atelier tamplarie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 65 (saizeci si cinci) mp, atelier tamplarie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 99 (nouazeci si noua) mp, gater (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 344 (trei sute patruzeci si patru) mp, hala prelucrare lemn (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 2.904 (doua mii noua sute patru) mp, pavilion administrativ (P+1), construit in anul 2011, in suprafata construita la sol de 79 (saptezeci si noua) mp, iar suprafata construita desfasurata de 158 (una suta cincizeci si opt) mp, centrala termica (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 115 (una suta cincisprezece) mp, cabina poarta (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 23 (douazeci si trei) mp, uscator (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 168 (una suta saizeci siopt) mp, cabina tablou general (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 6 (sase) mp, uscator (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 92 (nouazeci si doi) mp si statie pompe (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 28 (douaseci si opt) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, identificate cu numarul cadastral 50396 (nr. cadastral vechi 325) pentru teren si cu numerele cadastrale 50396-C13, 50396-C14, 50396-C17, 50396-C18, 50396-C19, 50396-C20, 50396-C21, 50396-C22, 50396-C23, 50396-C24 si 50396-C25 pentru constructii; - imobilizarile, mijloacele fixe si echipamentele tehnologice, cat si obiectele de inventar aferente bunurilor imobile, incluzand fara a se limita la: OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808201 Aparat de masura termohigrograf BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV10 ARAGAZ BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV12 ASPIRATOR BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808202 Banc metalic de proba rezistenta BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV48 BOILER ELECTRIC BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 1175 BOILER ELECTRIC BUC 1 DEPOZIT TAMPLARIE 00004545 BUCATARIE, BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest M4000038 BUTELIE ARAGAZ BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV66 CALCULATOR BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032708202 CANAPEA 3 LOCURI BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303350 CANTAR ELECTRONIC BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest GR-4 CAPSATOR PNEUMATIC BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest CEAS CU FURTUN CEAS CU FURTUN PT. ARAGAZ BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30324103 Compresor (PVC) BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 33569941 COMPRESOR AER BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 00003506 CUMPANA 50CM BUC 2 TCE PETROFOREST 3030204206 DISPOZITIVE FREZAT PROFILE BUC 2 TCE PETROFOREST 3452205201 ELEMENTE CHERESTEA DE RASINOASE MC3 0.285 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 00004406 FERASTRAU PT.DECUPAT JV0600K BUC 1 TCE PETROFOREST 00005117 FREZA MULTIFUNCTIONALA PORTABILA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30328082014 Freze tip garnisa (set 40 buc) BUC 20 CUSTODIE TC COMPILIMPEX 30282507181 GRINZI DIN DEMOLARI BUC 4 CUSTODIE TC COMPILIMPEX GR-S GRINZI STRATIFICATE p MC3 20.518 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV214 IMPRIMANTA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017071455 IMPRIMANTA HP BUC 1 TCE PETROFOREST 3030204204 INCARCATOR BATERII+ROBOT PORNIRE BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017071461 LADA FRIGORIFICA ZANUSSI BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30324101 Masina de debitat profile(PVC) BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30324102 Masina de frezat montant(PVC) BUC 1 TCE PETROFOREST 00004409 MASINA DE GAURIT/INSURUBAT/PERCUTAT DHP 459 BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017051071 MASINA DE SLEFUIT CU BANDA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808203 Masina de slefuit cu perie BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest MASINA DE SLEFUIT KAB MASINA DE SLEFUIT KAB BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017051078 MASINA FREZAT BUC 1 TCE PETROFOREST 3030204208 MASINA RINDELUI 4 FETE-WEINING BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808207 Masina rindeluit grosime BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303658 MENGHINA BUC 3 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303092_1 MENGHINA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303006 MOBILA BUCATARIE BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30328082013 Pirometru fluke 62 max BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 165411 PISTOL SILICON BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303196 POLIZOR UNGHIULAR BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest POMPA SUBMERSIBILA POMPA SUBMERSIBILA BUC 1 TCE PETROFOREST 30240304209 REDUCTOR MELCAT SITI MU63 BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30328082012 Rindea Makita 82 mm BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 160010 SALTELE BUC 4 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 0000025 SCAUNE TAPITATE BUC 6 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 1021 SUBLER BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808209 Subler cu ceas 150mm 1/50 BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303014 TELEVIZOR BUC 3 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest O 08 Iun 2023
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA PENTRU CONCESIUNE DE BUNURI Comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod fiscal 4508720, cu sediul in sat Nufaru, comuna Nufaru, Judetul Tulcea, telefon 0240/549054, fax 0240/549062, e-mail office@primarianufaru.ro, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea unui teren arabil in suprafata de 4200 mp, situat in extravilan comuna Nufaru, care apartine domeniului privat al Comunei Nufaru, nr. cadastral 36688 cu destinatia " Service auto, vulcanizare spalatorie auto si popas turistic", in temeiul Hotararii Consiliului Local Nufaru nr. 19 din 29.03.2023 si O.U.G. nr. 57/2019. Documentatia de atribuire, informatii despre oferte, clarificari, se pot obtine de la sediul Primariei comunei Nufaru, serviciul secretariat si relatii cu publicul, telefon 0240/549054, fax 0240/549062. Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire, in baza unei solicitari scrise adresata Comunei Nufaru, de la serviciul secretariat, Primaria comunei Nufaru, str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea. Costul documentatiei de atribuire este de 200,00 lei, se achita la caseria Primariei comunei Nufaru. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 27/06/2023, ora 15,00. Data-limita de depunere a ofertelor: 04/07/2023, ora 14,00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Nufaru, str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 05/07/2023, ora 11,00 sediul Primariei comunei Nufaru, str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, jud. Tulcea. 08 Iun 2023
ANUNT PUBLICITAR INFO-DIP INSOLVENCY SPRL, lichidatorul judicia r al CET BRAªOV SA organizeaza in fiecare zi LUNI ora 14.00 incepand cu 12.06.2023, NEGOCIERE DIRECTA, PE BAZA DE OFERTE DE PRET, LA CEL MAI BUN PRET OFERIT, pentru vanzarea a 6 pachete de STOCURI de materiale si piese de schimb constand in: racorduri, robineti, rulmenti, rotoare, suruburi.in valoare de 243.000 lei Ofertele se depun cu minim 24 de ore anterior sedintei de negociere. Informatii suplimentare la: Telefon-fax: 0268/54 7255, 0722/379082 08 Iun 2023
DEBITORUL TRANSSTELL S.R.L. Nemtisor-Vanatori Neamt (in faliment), prin lichidator, vinde prin licitatie publica cu strigare: CASA +GRAJD si teren 1.977 mp(977 mp teren curti +1.000 mp teren arabil intravilan)sat Nemtisor, com.Vanatori, jud.Neamt, cu pretul minim de 181.551 lei fara TVA. Vanzarea prin licitatie publica cu strigare va avea loc la data de 28.06.2023, ora 13:00, iar in caz de neadjudecare a bunurilor se reiau licitatiile pentru data de 13.07.2023, ora 13:00, 28.07.2023, ora 13:00 si 17.08.2023, ora 13:00, conform Publicatiei de vanzare nr.452 din 31.05.2023, la sediul lichidatorului judicia r, situat in P.Neamt, str.M.Eminescu, nr.16, bl.E3, sc.C, et.I, ap.35, jud.Neamt. Relatii la tel.:0233-212997 si 0722-458423 08 Iun 2023
ADMINISTRATORUL judiciar al BIAFLOR OPTIM SRL, dosar nr. 2261/118/2023 Tribunalul Constanta, anunta deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de legea nr. 85/2014 la data de 23.05.2023 si stabilirea urmatoarelor termene limita: 07.07.2023 inregistrare creante, 27.07.2023 tabel preliminar, 17.08.2023 tabel definitiv, 01.08.2023 sedinta adunarii creditorilor. 08 Iun 2023
in baza incheierii civile pronunțate de Judecătoria Negrești Oaș in data de 23.05.2023, in dosar cu nr. 2319/266/2022, avand in vedere că reclamanta POP RODICA, cu domiciliul in loc. Certeze, str.Principală, nr.161, jud.Satu Mare, invocă dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului in suprafață de 2132 mp., inscris in CF nr. 102649 Certeze se emite prezenta somație. Facem precizarea că toți cei interesați sunt somați să facă opoziție cu privire la imobilul in litigiu, in caz contrat in termenul de 6 luni de la emitere se va trece la judecarea cererii. 07 Iun 2023
Numitul ENACHE DUMITRU, domiciliat in mun.Timisoara, Int.Martir Angela Sava, nr.3, etj.2, ap.11, jud.Timis, cu ultimul domiciliu cunoscut in com.Sacalaz, nr.685, jud.Timis, este citat la Tribunalul Caras-Severin pe data de marti, 27.06.2023, ora 09.00, completul C 23(0) civil, camera 104 in calitate de parat dosarul civ. nr. 2743/115/2022, in procesul de reziliere contract cu reclamanta UAT Comuna Turnu Ruieni. 07 Iun 2023
Lichidator judiciar Lacatusu Cornelia- Ramona (0740086966) organizeaza licitatie publica, in data de 8 iunie 2023, ora 14.00, pentru teren extravilan, sat Cismele, comuna Smardan, judet Galati 8.021 mp, T 74, P 428/1 si constructii 652 mp (sechestru asiguratoriu MFP-ANAF) la pret de pornire de 35.640 euro fara TVA. Contravaloarea dosarului de prezentare este de 300 lei + TVA si se achita lichidatorului judiciar. Virarea garantiei de participare de 10 % din pretul de pornire al licitatiei (valoarea de piata a bunurilor scoase la vanzare), intocmirea ofertei si comunicarea dovezii platii catre lichidatorul judiciar cu cel putin 24 ore anterior datei inceperii licitatiei, prezentarea CI pentru persoane fizice si CUI si CI delegat pentru persoane juridice, reprezinta conditii obligatorii de participare la licitatie. 06 Iun 2023
MBS INSOLV CONSULT SPRL, practician in insolventa, anunta creditorii ca pe rolul Tribunalului TIMIS s-a dispus declansarea procedurii de insolventa fata de SC ASIER BILTOKI SRL, dosar nr. 2009/30/2023 si fata de SC STN CONST FAST SRL D, dosar nr. 567/30/2023. 31 Mai 2023
Se citează toți succesibilii legali/ testamentari, cu numele și domiciliile necunoscute pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctului FLOREA NICULAE, decedat la data de 22.12.2020, fost cu ultimul domiciliu in București, str. Ludwig Van Beethoven nr.1, sector 2, CNP1341206400162, ce va avea loc in 6.07.2023, ora 12 la sediul Biroului Individual Notarial AEQUO din București, Piața Kogălniceanu nr.8, sc. Principală, etaj 1, ap.1, sector 5, tel. 021/310.36.48, in dosarul nr. 23/2022. in caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc in lipsă și se va proceda conform legii. 31 Mai 2023
Numitul Velescu Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Coşoveni, județul Dolj, este citat la Tribunalul Dolj pe data de 27.06.2023, ora 13.00, completul C5, sala 6, in calitate de parat in dosarul civil nr. 8141/63/2021, avand ca obiect revendicare imobiliară, in contradictoriu cu reclamanta S.C.Gates Industries S.A. 31 Mai 2023
Numita Pistriţu Mirela, cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Coşoveni, județul Dolj, este citată la Tribunalul Dolj pe data de 27.06.2023, ora 13.00, completul C5, sala 6, in calitate de parată in dosarul civil nr. 8141/63/2021, avand ca obiect revendicare imobiliară, in contradictoriu cu reclamanta S.C.Gates Industries S.A. 31 Mai 2023
In temeiul art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938 si a Deciziei nr 86/10.125.2007 pronuntata de ICCJ se instiinteaza orice persoana interesata ca reclamantii posesori Mirut Sorin si Mirut Luminita ambii domiciliati in sat Retis nr 191 com Bradeni jud Sibiu au formulat actiune civila avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii asupra imobilului situat in sat Retis nr. 191 com Bradeni jud. Sibiu, inscris in CF nr 102089 Bradeni CF vechi 1434 Retis casa de locuit si teren in supraf de 2.203 mp, proprietatea tabulara a numitilor Dragomir Maria, Schiopota Verghinia,Schiopota Teodorina. Someaza persoanele interesate sa faca opozitie, in caz contrat, in termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicatii, se va trece la judecarea cererii. 31 Mai 2023
Judecatoria Tg-Mures, dos.nr.15049/320/2022. CITATIE emisa la data de 24 Mai 2023. Destinatar; NAGY JANOS,com Gheorghe Doja,sat. SATU NOU nr.78, jud. Mures. Sunteti chemat in aceasta instanta Sala 29,Complet C19-civil, in data de 15 iunie 2023,ora 10.30 in calitate de intimat, in proces cu NAGY ELENA, in calitate de petent.Prin inmanarea citatiei sub semnatura de promire, personal ori prin reprezentant lagal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care .citatia i-a fost inmanata. 25 Mai 2023
Se citeaza paratul Restaurant Casa Vikingilor, cu domiciliul cunoscut in Cluj-Napoca, Str. Bogdan Petriceicu Hasde, Nr. 70, Jud. Cluj la Judecatoria Cluj-Napoca in dosar 13038/211/2022, termen 28.06.2023, ora 12:00, Complet C10-NCPC - Urgente, cerere de valoare redusa, in proces cu QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL. 25 Mai 2023
Se citeaza paratul Mincu Nicoleta Mariana, cu domiciliul cunoscut in Halmangiu, str. Halmangiu, nr 2, Jud. Arad la Judecatoria Gura Hont in dosar nr. 1700/238/2022, termen 30.05.2023, ora 11:30, Complet C3_cons_NCPC, Camera 1, cerere de valoare redusa, in proces cu E.ON ENERGIE ROMANIA. 25 Mai 2023
Numita PILZ PUSCAS ALINA FLOAREA cu ultimul domiciliu cunoscut in Sighisoara, str. Ana Ipatescu nr. 91, jud. Mures, este chemata in data de 12.09.2023 ora 9:00 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parata in proces avand ca obiect succesiune dupa defuncta Puscas Floarea dec. la 30.03.2022. 24 Mai 2023
MANAGEMENT COMPANY IPURL, in calitate de lichidator judiciar al SC UTILITATI PUBLICE TEASC SRL, anunta toti creditorii faptul ca prin Hotararea nr.132 din data de 08.05.2023, pronuntata de catre Tribunalul Dolj in cadrul dosarului nr.6111 /63/2022 a fost dispusa deschiderea procedurii de faliment in fata de debitoare 24 Mai 2023
SUBSCRISUL Consorțiu format din CII Tudorache Violeta Emilia și CII Constantinescu Maria Loredana, in calitate de administrator judiciar provizoriu desemnat prin Sentința civilă nr.383 din data de 11.05.2023 pronunțată in dosar nr.4596/62/2022 inregistrat pe rolul Tribunalului Brașov-Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, vă notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei impotriva debitoarei WAREHOUSE PUB&GRILL SRL cu următoarele termene: Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor impotriva debitoarei la data de 23.06.2023. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi publicare in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2023. Termenul pentru definitivare a tabelului creanţelor este 09.08.2023. Termenul fixat pentru adunarea creditorilor este 20.07.2023, la sediul administratorului judiciar, ora 12:00. 24 Mai 2023
CII FARCAS CALIN-ADRIAN, administrator judiciar al societății BOGTRANS SOURIER S.R.L., cu sediul in Bistrita, str. Victor Babeș, nr.7, nr. R.C. J06/987/2019, C.U.I. 41386821, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenței prin sentința civilă nr.113/2023 pronunţată de Tribunalul BISTRITA-NASAUD, in dosarul 264/112/ 2023. Creditorii sunt invitaţi să depună cereri de creanţe la grefa instanţei conform Legii 85/2014. 24 Mai 2023
LICHIDATOR judiciar, anunță vanzarea in 25.05.2023, ora 11:00 prin licitație publică a activului MJM NAPPA SRL, CUI RO17277 066, J02/359/2005, dosar 1069/108/2020 pe rolul Tribunalului Arad, la o valoare totală de plecare de 8.050,00 lei fără TVA, compus din 2 mașini de cusut industriale JUKI, 2 mașini de surfilat industriale PEGASUS și o Poartă metal pentru hală -Detalii: tel. 0733501358, www.licitatii-insolventa.ro, www.alpinsolv.ro, office@alpinsolv.ro. 24 Mai 2023
Numitul Ilie Ionel, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Climești, com.Făurei, Jud. Neamț, este citat la Judecătoria Brăila pe data de Miercuri, 28.06.2023, ora 09.00, in calitate de parat dosarul civ. nr. 15738/196/2021, in procesul de divorț cu reclamanta Ilie Constanța. 23 Mai 2023
PaRaTUL Mureșan Vasile este citat la Judecătoria Turda in data de 23.05.2023, ora 09.30, in dosar civil nr. 6637/328/2022 23 Mai 2023
Lichidatorul judiciar C. I. I. Cristescu Valeria anunţă creditorii S.C. TV ALFA OMEGA 2005 SRL Buzau (cu sediul in Ramnicu Sarat , str. Topliceni, bl. 15, ap. 3, jud. Buzau, CUI 17113179, Inreg. ORC J10/47/2005), faptul că Tribunalul Buzau a dispus deschiderea procedurii generale de faliment in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 in Dosarul nr. 1644/114/2018. Informaţii privind procedura de faliment a debitoarei puteţi obţine accesand: www. bpi.ro sau valeria.cristescu@ yahoo.com 23 Mai 2023
ANUNT LICITATIE C. I. I. BARBU ANDREI, lichidator judiciar al ROGVAIV FOTO SRL, avand J40/12590/2003, CUI 15751731, organizeaza licitatie publica, pentru vanzare bunuri cu specific foto-video (ex: scaner, imprimanta, toner, boxe, aparat carti vizita, presa tricouri, proiector foto, schelet masa fotoprodus, minimacara cu contragreutate, etc) si produse de birotica (ex: birou, etajere, oglinda etc). Preturile sunt la 50% din valoarea de lichidare stabilit prin evaluare si nu contin TVA. Licitatia va avea loc la data de: 24, 26, 31.05.2023, 05.06.2023, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar. Informatii suplimentare: 0722513524. 23 Mai 2023
SE citează paratul Berghean Nicolae lui Nicolae pentru termenul de judecată din 26.09.2023 ora 10:00 in dosarul 2182/191/2022 avand ca obiect uzucapiune in contradictoriu cu reclamantul Oniga Rosianu Mircea. 20 Mai 2023
Cabinetul individual de insolvență Zereş Elena-Anca, cu sediul in Sibiu, anunță deschiderea procedurii simplificate a insolventei, de către Tribunalul Sibiu, pentru următoarea societate: - Art Hair&More SRL - Șelimbăr, jud. Sibiu - CUI: 37108738, Dosar nr. 949/85/2023. Termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 15.06.2023 20 Mai 2023
PaRaTA GIERSCH OLIMPIA este citata in D. 21353/303/2022 pe rolul Judecatoriei Sector 6 cu termen la 13.06.2023, in actiunea de partaj formulata de reclamantii WÜRTZ PETRE-ROBERTO si WÜRTZ MONICAMARIA 20 Mai 2023
C.I.I. DRAHENBERG DUMITRU in calitate de lichidator, notifica faptul ca prin Incheierea de sedinta din 15.03.2023 in dosar nr. 28082/301/2022, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis cererea si in temeiul OG 26/2000 a dispus dizolvarea FUNDATIEI IN MEMORIAM CAROL DAVILA, avand CIF 10968510, a numit lichidator si a dispus inscrierea dizolvarii in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor. 18 Mai 2023
CABINET individual de insolventa Gherman Maria Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al SC PETRA TRANSPORT SRL vinde la licitatie publica la data de 17.05, 25.05, si 01.06.2023 bunul apartinand acesteia, respectiv AUTO MAN la pretul de 5408 Euro. Contact 0725528120 17 Mai 2023
08 Iun 2023Editia #2707